3L4

Courses 
higiena zwierząt rzeźnychInformation
zajęcia z psychologiemInformation
zajęcia z pedagogiemInformation
angielski zawodowy jezykInformation
historia i społeczeństwoInformation
BHPInformation
wiedza o społeczeństwieInformation
zajęcia z wychowawcąInformation
analityka weterynaryjna zaj.prakt.Information
kontrola i nadzór weterynaryjny zaj.prakt.Information
diagnostyka weterynaryjnaInformation
język niemieckiInformation
biologiaInformation
zabiegi weterynaryjneInformation
administracja weterynaryjnaInformation
język polskiInformation
choroby i pielęgnacja zwierzątInformation
język angielski zawodowy
prowadzenie działalności gospodarczejInformation
religiaInformation
wychowanie fizyczneInformation
matematykaInformation
podstawy przedsiębiorczościInformation
j.angielskiInformation