podstawy przedsiębiorczości
(3L4 podstawy przedsiębiorczości)

3L4 podstawy przedsiębiorczości