Chów, hodowla i inseminacja
(1LT-chów.zw.)

1LT-chów.zw.