Prowadzenie działalności gospodarczej
(Prowadzenie działalności gospodarczej-)

2F4L-Prowadzenie działalności gospodarczej