Podstawy przedsiębiorczości
(2F4L-Podstawy przedsiębiorczości)

2F4L-Podstawy przedsiębiorczości