podstawy przedsiębiorczości
(1P4-podstawy przedsiębiorczości)

1P4-podstawy przedsiębiorczośc