Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(3F4P-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

3F4P-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej