Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
(3BG - Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej)

3BG - Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej