podejmowanie i prowadzenie dzialalności gospodarczej
(2P4‒podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej)

2P4‒podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej