podstawy przedsiębiorczości
(2P4‒podstawy przedsiębiorczości)

2P4‒podstawy przedsiębiorczości