3 BG

Courses 
3BG-Użytkowanie maszyn,narzędzi i urządzeń rolniczych-2020
3BG-Zajęcia z wychowawcą-2020Information
3BG-Zajęcia praktyczne-użytkowanie-2020Information
3BG-Zajęcia praktyczne-naprawa-2020Information
3BG-Obsługa maszyn-2020Information
3BG-Obsługa pojazdów-2020Information
3BG-Doradztwo zawodowe-2020Information
3BG-Wiedza o społeczeństwie-2020Information
3BG-Wychowanie fizyczne-2020Information
3BG-Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej-2020Information
3BG-Matematyka-2020Information
3BJęzyk angielski zawodowy-2020Information
3BG-Język angielski-2020Information
3BG-Język polski-2020Information
3BG-Religia-2020Information