3 P4

Courses 
3P4-Zajęcia praktyczne-organizacja produkcji gastronomicznej2-2020Information
3P4-Zajęcia praktyczne-organizacja produkcji gastronomicznej1-2020Information
3P4-Zajecia praktyczne-technologia gastronomiczna z towaroznawstwem1-2020Information
3P4-zajecia praktyczne-technologia gastronomiczna z towaroznawstwem2-2020Information
3P4-usługi gastronomiczne-2020Information
3P4-organizacja produkcji gastronomicznej-2020Information
3P4-zasady żywienia-2020Information
3P4-technologia gastronomiczna z towaroznawstwem-2020Information
3P4-podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej-2020Information
3P4-zajęcia z wychowawcą-2020Information
3P4-wychowanie fizyczne-2020Information
3P4-biologia-2020Information
3P4-matematyka-2020Information
3P4-historia i społeczeństwo-2020Information
3P4-historia-2020Information
3P4-język niemiecki-2020Information
3P4-język angielski-2020Information
3P4-język polski-2020
3P4-religia-2020Information