3 F4L

Courses 
3F4L-Produkcja roślinna-2020Information
3F4L-Praktyka zawodowa w ramach zajęć praktycznych-2020Information
3F4L-Zajęcia praktyczne-kontrola i nadzór weterynaryjny-2020Information
3F4L-Zajęcia praktyczne-analityka weterynaryjna-2020Information
3F4L-Zajęcia praktyczne-zabiegi weterynaryjne-2020Information
3F4L-Zajecia praktyczne-prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych-2020Information
3F4L-Zajęcia praktyczne-anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce-2020Information
3F4L-Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa-2020Information
3F4L-Administracja weterynaryjna-2020Information
3F4L-Choroby i pielęgnacja zwierząt-2020Information
3F4L-Diagnostyka weterynaryjna-2020Information
3F4L-Chów, hodowla i inseminacja zwierząt-2020Information
3F4L-Historia i społeczeństwo-2020Information
3F4L-Zajęcia praktyczne-produkcja zwierzęca-2020Information
3F4L-Zajęcia praktyczne-produkcja roślinna-2020Information
3F4L-Organizowanie produkcji zwierzęcej-2020Information
3F4L-Organizowanie produkcji roślinnej-2020Information
3F4L-Produkcja zwierzęca-2020Information
3F4L-Zajęcia z wychowawcą-2020Information
3F4L-Wychowanie Fizyczne-2020Information
3F4L-Biologia-2020Information
3F4L- Matematyka-2020Information
3F4L-Język Niemiecki-2020Information
3F4L-Język Angielski-2020Information
3F4L- Język Polski-2020Information
3F4L-Religia-2020Information