2 P4

Courses 
2P4-Zajęcia praktyczne 2-technologia gastronomiczna z towaroznawstwem-2020
2P4-zajęcia praktyczne 1-technologia gastronomiczna z towaroznawstwem-2020
2P4-Historia i społeczeństwo-2020
2P4-Usługi gastronomiczne-2020
2P4- Zasady żywienia-2020
2P4-Język angielski zawodowy-2020
2P4-Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem-2020
2P4-Podstawy gastronomii-2020
2P4-Zajęcia z wychowawcą-2020
2P4-Wychowanie fizyczne-2020
2P4-Matematyka-2020
2P4-Biologia-2020
2P4-Podstawy przedsiębiorczości-2020
2P4-Wiedza o społeczeństwie-2020
2P4-Historia-2020
2P4-Język niemiecki-2020
2P4-Język angielski-2020
2P4-Język polski-2020
2P4-Religia-2020