2 FT

Courses 
2FT-Podstawy przedsiębiorczości-2020Information
2FT-Obróbka mechaniczna-2020Information
2FT-Zajęcia praktyczne-produkcja zwierzęca-2020Information
2FT-Mechanizacja rolnictwa-2020Information
2FT-Działalność gospodarcza w rolnictwie-2020Information
2FT-Ochrona roślin-2020Information
2FT-Produkcja zwierzęca-2020Information
2FT-Produkcja roślinna-2020Information
2FT-język angielski zawodowy-2020Information
2FT-Zajęcia z wychowawcą-2020Information
2FT-Wychowanie fizyczne-2020Information
2FT-Informatyka-2020Information
2FT-Matematyka-2020Information
2FT-Fizyka-2020Information
2FT-Chemia-2020Information
2FT-Biologia-2020Information
2FT-Historia-2020Information
2FT-J.niemiecki-2020Information
2FT-J.angielski-2020Information
2FT-j.polski-2020Information
2FT-Religia-2020Information