2 F4L

Courses 
2F4L-Teksty kultury-2020
2F4L-Przepisy ruchu drogowego-B-2020Information
2F4L-Zajęcia praktyczne-chów i inseminacja zwierząt 2020
2F4L-Zajęcia praktyczne-profilaktyka i leczenie zwierząt-2020
2F4L-Zajęcia praktyczne-mechanizacja-2020
2F4L-Historia i społeczeństwo-2020
2F4L-Mechanizacja rolnictwa-2020
2F4L-Produkcja zwierzęca-2020
2F4L-Produkcja roślinna-2020
2F4L-Działalność gospodarcza w rolnictwie-2020
2F4L-Ochrona roślin-2020
2F4L-Zajęcia praktyczne-anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce-2020
2F4L- Kontrola i nadzór weterynaryjny-2020
2F4L-Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt-2020
2F4L-Diagnostyka weterynaryjna-2020
2F4L-Chów i inseminacja zwierząt-2020
2F4L-Język angielski zawodowy-2020
2F4L-Zajęcia z wychowawcą-2020
2F4L-Wychowanie fizyczne-2020
2F4L-Matematyka-2020
2F4L-Biologia-2020
2F4L-Historia-2020
2F4L-Język angielski-2020
2F4L-Język niemiecki-2020
2F4L-Język polski-2020
2F4L-Podstawy przedsiębiorczości-2020
2F4L-Religia-2020
2F4L-Wiedza o społeczeństwie-2020