1 PTL

Courses 
PTL-Informatyka-20wet
1PTL-Informatyka-2020Information
1PTL-Zajęcia praktyczne-chów i inseminacja zwierząt-2020Information
1PTL-Zajęcia praktyczne-anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce-2020Information
1PTL-Zajecia praktyczne-technologia gastronomiczna z towaroznawstwem-2020Information
1PTL-Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem-2020Information
1PTL-Podstawy gastronomii-2020Information
1PTL-Chów i inseminacja zwierząt-2020Information
1PTL-Anatomia i fizjologia zwierząt-2020Information
1PTL-Bezpieczeństwo i higiena pracy-2020Information
1PTL-Zajęcia z wychowawcą-2020Information
1PTL-Wychowanie fizyczne-2020Information
1PTL-Edukacja dla bezpieczeństwa-2020Information
1PTL-Matematyka-2020Information
1PTL-Fizyka-2020 Information
1PTL-Chemia-2020Information
1PTL-Biologia-2020Information
1PTL-Historia-2020Information
1PTL-Plastyka-2020Information
1PTL-Język niemiecki-2020Information
1PTL-Język angielski-2020Information
1PTL-Język polski-2020Information
1PTL-Religia-2020Information